Emil Petrvalský,
RNDr., Ing., CSc.,

* 24.4.1958

 

Charita

 

Charita.

 

Túto stránku by som rád venoval tým, ktorí sú odkázaní a kvalita ich života veľakrát závisí od toho, či zoženú alebo nezoženú finančné prostriedky. Sám osobne som presvedčený o tom, že to, čo týmto organizáciám posielam nie je horibilná suma, ale pokiaľ sa ku mne pridáte viacerí, budeme môcť odkázaným ľuďom pomôcť. Pokiaľ túto moju pomoc niekto zneužíva, nemám ani tie najmenšie obavy. Vnútorne som pevne presvedčený, že karmické zákony tohto sveta (po slovensky, že príslovie o božích mlynoch) fungujú pomaly, ale veľmi spravodlivo. Potom nemusím mať obavu o to, či  sa tá moja pomoc k tým, pre ktorých ju posielam, nakoniec dostane. Takže ak máte chuť, pridajte sa. Emil.

 

 Slovenský výbor pre UNICEF

 

Greenpeace Slovensko

 

Červený nos Clowndoctors o.z.

 

Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami s.r.o.

 

Združenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

 

Hodina deťom

 

ZOO Košice

 

Krkavec veľký - mám ho odoptovaného ako zástupca starostu už 5 sezónu - je úžasný.
Prvú sezónu som mal Labuť bielu.

 

Koza kamerunská - máme ju odoptovanú už 6 sezónu ako rodina.

 

Lama alpaca - máme ju odoptovanú už 6 sezónu ako poslanci MZ + zamestnanci MÚ + starosta MČ.
Poslednú sezónu na ňu prispel aj pán exriaditeľ ZOO Ing. Štefan Kollár.

 

Pieskomil púšťový - máme ho odoptovaného prvú sezónu ako poslanci MZ
+ zamestnanci MÚ + starosta MČ + exriaditeľ ZOO.

 

Okrem týchto ťažiskových podpôr pomáham aj jednorazovými príspevkami po dohode so žiadateľmi. Naposledy som takto podporil mladé basketbalistky zo ZŠ Juhoslovanská na ich ceste na Majstrovstvá sveta do Brna v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy :


Venus & Mars
 SDKÚ-DS


Karate klub
Union Košice

 


Košice-Sídlisko Ťahanovce


Mesto Košice